Xác định A biết A chứa 85,71%C và 14,29%H, A năng hơn CH4 1,75 lần?

bởi can chu 26/04/2019

Một chất khí A có thành phần về khối lượng cac nguyên tố là 85,71% C và 14,29% H

Khí A nặng hơn khí metan (CH4) là 1,75 lần. Vậy khí A là:

A. C2H2

B. C2H6

C. C2H4

D. CuO

Câu trả lời (1)

 • \(M_x=1,75.16=28g\)

  Gọi CTHH X là \(C_xH_y\)

  \(x:y=\dfrac{85,71}{12}:\dfrac{14,29}{1}\\ =7,14:14,29\\ =1:2\)

  CTHH đơn giản là \(\left(CH_2\right)_n\)

  Mặc khác \(\left(CH_2\right)_n=28\)

  \(12n+2n=28\\ \Rightarrow n=2\)

  Vậy CTHH là C2H4

  Đáp án C đúng

  bởi Nhật Ánh 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan