Xác định CTHH của NxOy biết tỉ khối hơi so với H2 là 22?

bởi thi trang 02/05/2019

Chất khí có công thức NxOy .Hãy biện luận tìm x và y biết tỉ khối của HC này kho vs hidro là 22

giúp

Câu trả lời (1)

 • Ta có khối lượng của H2 là 2

  Gọi CTHC là NxOy ( với 1 \(\le\) x \(\le\) 2 ; 1 \(\le\) y \(\le\) 5 )

  => \(\dfrac{\text{xM_N + yM_O}}{2}\) = 22

  => xMN + yMO = 44

  => 14x + 16y = 44
  => Lập bảng

  x 1 2
  y 1,875 1
  loại nhận

  => CTHC là N2O

  bởi Dương Bùi 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan