YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 33 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 33 sách GK Hóa lớp 8

a) Các cách viết sau chỉ ý gì: 5 Cu; 2 NaCl; 3 CaCO3;

b) Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a: Ta có: năm nguyên tử đồng (Cu), hai phân tử muối NaCl và ba phân tử canxi cacbonat (CaCO3).

Câu b: Ta có: 3 O2, 6 CaO, 5 CuSO4.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 33 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON