Xác định CTHH của hợp chất có dạng R2O và có phân tử khối 94đvC?

bởi Hương Lan 13/05/2019
Tìm CTHH của các hợp chất sau: a)Hợp chất có dạng: R2O có PTK=94đvC b)Hợp chất gồm 2 n/tố Fe và O biết n/tố Fe chiếm 70% theo khối lượng c)Hợp chất gồm 2 n/tố C và O, biết mC : mO=3 : 8

Câu trả lời (1)

 • a) Ta có: \(2M_R+16=94\Rightarrow M_R=39\)

  \(\Rightarrow R\) là K.

  b) \(CTTQ:Fe_xO_y\)(x,y \(\in N\)*)

  \(\%m_{Fe}=70\%\Rightarrow\dfrac{56x}{56x+16y}=0,7\)

  \(\Rightarrow56x=39,2x+11,2\)

  \(\Rightarrow16,8x=11,2y\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\)

  => CTHH là Fe2O3

  c) CTTQ: \(C_xO_y\)(x,y \(\in N\)*)

  \(m_C:m_O=3:8\)

  \(\Rightarrow12x:16y=\dfrac{12}{16}:\dfrac{y}{x}=\dfrac{3}{8}\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{2}\)

  => CTHH là CO2 .

  bởi Trần Nhơn 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan