AMBIENT

Xác định X biết X có thành phần % về khối lượng 40%Ca, 12%C, 48%O và PTK là 100?

bởi Dương Quá 14/05/2019

một hợp chất X có thành phần % về khối lượng là 40%Ca, 12%C, 48%O. Xác định CTHH của X biết khối lượng mol của X là 100g. ( mong các bn giúp)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Gọi công thức hóa học của \(X\) là: \(Ca_xC_yO_z\)

    \(\text{Theo bài ra ta có: }\left\{{}\begin{matrix}\%Ca=40\%\\\%C=12\%\\\%O=48\%\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow\text{Ta được tỉ lệ : }40x:12y:16z=40:12:48\\ \Rightarrow x:y:z=\dfrac{40}{40}:\dfrac{12}{12}:\dfrac{48}{16}\\ \Rightarrow x:y:z=1:1:3\\ \Rightarrow x=1:y=1:z=3\\ \Rightarrow Ca_xC_yO_z=CaCO_3\)

    Vậy công thức hóa học của hợp chất là : \(CaCO_3\)

    bởi Nguyễn Quốc Thái 14/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA