AMBIENT

Nêu ý nghĩa của 5Fe, O2 và CaO?

bởi Bánh Mì 08/05/2019

Các cách viết sau đây chủ ý gì: 5Fe, O2, CaO, 2H2, 6H2O, NaCl, 7Zn, P, 3CO2, O3, 4C12H22O11, 8Na

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • các cách viết có chủ ý :

  5Fe: có 5 nguyên tử sắt

  O2: có 1 phân tử khí oxi

  CaO : có một phân tử canxi oxit

  2H2 : có 2 phân tử khí hidro

  6H2O : có 6 phân tử nước

  NaCl: có 1 phân tử natri clorua

  7Zn: có 7 nguyên tử Zn

  P : có 1 nguyên tử phôtpho

  3CO2 : có 3 phân tử cacbonđioxit

  O3 : có 1 phân tử O3

  4C12H22O11: có 4 phân tử đường

  8Na: có 8 nguyên tử natri

  bởi Hoàng Ngọc 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>