Xác định tên oxit kim loại?

bởi Nguyễn Thị Thanh 11/05/2019

một kim loại có 2 oxi. Oxit trong đó có hóa trị thấp chứa 22,53% oxi còn oxit trong đó kim loại óc hóa trị cao chứa 50,45%oxi. Hãy xác định kim loại trên và 2 oxit của kim loại?

Câu trả lời (1)

 • Kim loại chỉ chứa các hoá trị I, II, III.

  Vậy sẽ có 2 TH

  - TH1: 2 oxit cần tìm là R2O (hoá trị I) và RO (hoá trị II)

  Vì oxit có hoá trị thấp hơn thì oxi chiếm 22,53%

  \(\Rightarrow\dfrac{16}{16+2M_R}.100=22,53\%\Rightarrow M_R=27,5\)

  => Loại, do không có kim loại thoả mãn.

  - TH2: 2 oxit cần tìm là RO (hoá trị II) và R2O3 (hoá trị III)

  Vì oxit có hoá trị thấp hơn thì oxi chiếm 22,53%

  \(\Rightarrow\dfrac{16}{16+M_R}.100=22,53\%\Rightarrow M_R=55\)

  Vì oxit có hoá trị cao hơn thì oxi chiếm 50,45%

  \(\Rightarrow\dfrac{16\cdot2}{16\cdot2+3M_R}.100=50,45\%\Rightarrow M_R=55\)

  Vậy MR = 55, R là kim loại Crom.

  bởi Nguyễn Lê 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan