Xác định A biết A chứa 50%S và 50%O và có tỉ khối so với O2 là 2?

bởi Mai Trang 26/04/2019

Một chất khí có tỉ khối đối với O2 là 2.Thành phần % trong A lần lượt là 50%S và 50%O.

XĐ CT của A

Câu trả lời (1)

 • Khối lượng mol của chất khí X là:

  \(d_{\dfrac{X}{O_2}}=\dfrac{M_X}{M_{O_2}}=2\Rightarrow M_X=2.32=64\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  CTC:\(S_xO_y\)

  Ta có tỉ lệ:

  \(\dfrac{32x}{50}=\dfrac{16y}{50}=\dfrac{64}{100}=0,64\)

  \(\Rightarrow\dfrac{32x}{50}=0,64\Rightarrow x=\dfrac{0,64.50}{32}=1\)

  \(\Rightarrow\dfrac{16y}{50}=0,64\Rightarrow\dfrac{0,64.50}{16}=2\)

  CTHH:\(SO_2\)

  bởi Tô Minh Hiệp 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan