Xác định Fex(SO4)y biết trong hợp chất có %Fe = 28%; %S = 24%, còn lại là O?

bởi Nguyễn Thị Lưu 26/04/2019

Hợp chất B có %Fe=28%; %S=24%, còn lại là O Biết hối lượng mol B là 400. Viết CTHH dưới dạng Fex(SO4)y. Xác định CTHH

Câu trả lời (1)

 • \(\%O=100\%-28\%-24\%=28\%0\)

  \(m_{Fe}=\dfrac{28\%.400}{100\%}=112\left(g\right)\Rightarrow n_{Fe}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{112}{56}=2\left(mol\right)\)

  \(m_S=\dfrac{24\%.400}{100\%}=96\left(g\right)\Rightarrow n_S=\dfrac{m}{M}=\dfrac{96}{32}=3\left(mol\right)\)

  \(m_O=\dfrac{48\%.400}{100\%}=192\left(g\right)\Rightarrow n_O=\dfrac{m}{M}=\dfrac{192}{16}=12\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow CTHH:Fe_2S_3O_{12}\) hay \(Fe_2\left(SO_4\right)_3\)

  bởi Tằng Hồng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan