Xác định X biết đốt 7,65g X thu được 14,4g SO2 và 4,05g H2O?

bởi Nguyễn Lệ Diễm 08/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 7,65 gam hợp chất X thu được 14,4 gam SO2 và 4,05 gam H2O. Xác định CTHH của X

Help me!

Câu trả lời (1)

 • -X chứa S, H và có thể có O

  \(n_S=n_{SO_2}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{14,4}{64}=0,225mol\)

  \(\rightarrow\)mS=0,225.32=7,2gam

  \(n_H=2n_{H_2O}=2.\dfrac{4,05}{18}=0,45mol\)

  \(\rightarrow\)mH=0,45gam

  -Ta có: mS+mH=7,2+0,45=7,65=mX suy ra X chỉ chứa S và H

  nH:nS=0,45:0,225=2:1

  -Công thức hóa học của X: H2S

  bởi Phi Yến Trong Mưa 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan