AMBIENT

Xác định MxOy biết 46,4g MxOy tác dụng vừa đủ với 17,92 lít khí H2?

bởi Nguyễn Thủy Tiên 11/05/2019

Cho 46,4 gam một oxit kim loại tác dụng với vừa đủ 17,92 lít khí hidro (ddktc) . Cho toàn bộ lượng kim loại thu được tac dung het voi 43,8 gam HCl . Xác định công thức hóa học của oxit.(Cố gắng lên nha ^_^)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH của oxit là MxOy
  PTHH: MxOy + yH2 \(\underrightarrow{t^0}\) xM + yH2O
  xM + 2yxHCl \(\rightarrow\) xMCl2y + xyH2
  nH2 = 17,92/22,4=0,8 mol
  Ta thấy: nO(MxOy) = nH2
  => nO(MxOy) = y = 0,8 mol
  nHCl= 43,8/36,5= 1,2 mol
  => nM = 1,2.x/2y = 0,6x/y (mol)
  m MxOy= mM + mO = M.(0,6x/y) + 0,8.16 = 46,4
  => 0,6Mx/y = 33,6
  => 0,6Mx = 33,6y
  => Mx = 56y
  => M = 28.2y/x
  Chạy nghiệm và biện luận M theo 2y/x ta đc 2y/x = 2 thỏa mãn
  => M = 56 (Fe)
  Mà 56x + 16.0,8 = 46,4
  => x = 0,6
  => x : y = 0,6 : 0,8 = 3 : 4
  Vậy x = 3; y = 4
  CTHH của oxit là Fe3O4

  bởi le huu tuan anh 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>