YOMEDIA

Xác định A biết A chứa 85,7%C về khối lượng còn lại là H?

1, Một hợp chất khí, phân tử có 85,7% C về khối lượng, còn lại là H. PTK của hợp chất là 28. Tìm số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phần tử của hợp chất.

2, Một hợp chất khí tạo bởi 2 nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 82,76% khối lượng. PTK của hợp chất là 58.

a, Xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất.

b, Tính PTK của hợp chất ( kí hiệu là M).

3, Biết lưu huỳnh (S) tan được trong rượu etylic ( cồn) nhưng không tan trong nước. Muối ăn tan trong nước nhưng không tan trong rượu etylic.

Hãy mô tả 2 phương pháp tách riêng muối ăn từ hỗn hợp bột lưu huỳnh và muối ăn.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Bài 2: Gọi CTHH của chất là CxHy

  Ta có, C chiếm 82,76% nên H chiếm: 100% - 82,76% = 17,24%

  Lại có: \(\dfrac{12x}{82,76}=\dfrac{y}{17,24}=\dfrac{12x+y}{82,76+17,24}=\dfrac{58}{100}=0,58\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{12x}{82,76}=0,58\\\dfrac{y}{17,24}=0,58\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=4\\y=10\end{matrix}\right.\)

  Có CTHH là C4H10

    bởi Hoàng Lê 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA