Xác định % oxit khi cho 8,7g K2O và MgO vào 500ml H2SO4 0,3M?

bởi Tieu Dong 26/04/2019

Cho 8,7 gan hỗn hợp K2O và MgO vào 500 ml dd H2SO4 0,3 M dư .

Xác định thành phần % khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầu

Câu trả lời (1)

 • K2O + H2SO4 \(\rightarrow\) K2SO4 + H2O (1)

  .. 1 ......... 1 .............. 1 .......... 1 ...... (mol)

  .. x ......... x .............. x .......... x ...... (mol)

  MgO + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2O (2)

  .. 1 ......... 1 .............. 1 .......... 1 ...... (mol)

  0,15 - x...0,15 - x....0,15 - x..0,15 - x...... (mol)

  500ml = 0,5l

  nH2SO4 = CM.V = 0,3.0,5 = 0,15 (mol)

  Gọi x (mol) là nH2SO4 (1) \(\Rightarrow\) nH2SO4 (2) = 0,15 - x (mol)

  Ta có: mK2O + mMgO = 8,7 (g)

  \(\Leftrightarrow\) 94x + 40(0,15 - x) = 8,7

  \(\Leftrightarrow\) 94x + 6 - 40x = 8,7

  \(\Leftrightarrow\) 54x = 2,7

  \(\Leftrightarrow\) x = 0,05

  Do đó: nK2O = 0,05 (mol) và nMgO = 0,15 - 0,05 = 0,1 (mol)

  mK2O = n.M = 0,05.94 = 4,7 (g)

  mMgO = n.M = 0,1.40 = 4 (g)

  \(\%m_{K_2O}=\dfrac{m_{K_2O}}{m_{hh}}.100\%=\dfrac{4,7}{8,7}.100\%\approx54\%^{ }\)

  \(\%m_{MgO}=\dfrac{m_{MgO}}{m_{hh}}.100\%=\dfrac{4}{8,7}.100\%\approx46\%\)

  bởi Nguyễn Ngọc Mai 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan