YOMEDIA

Xác định % oxit khi cho 8,7g K2O và MgO vào 500ml H2SO4 0,3M?

Cho 8,7 gan hỗn hợp K2O và MgO vào 500 ml dd H2SO4 0,3 M dư .

Xác định thành phần % khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầu

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • K2O + H2SO4 \(\rightarrow\) K2SO4 + H2O (1)

  .. 1 ......... 1 .............. 1 .......... 1 ...... (mol)

  .. x ......... x .............. x .......... x ...... (mol)

  MgO + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2O (2)

  .. 1 ......... 1 .............. 1 .......... 1 ...... (mol)

  0,15 - x...0,15 - x....0,15 - x..0,15 - x...... (mol)

  500ml = 0,5l

  nH2SO4 = CM.V = 0,3.0,5 = 0,15 (mol)

  Gọi x (mol) là nH2SO4 (1) \(\Rightarrow\) nH2SO4 (2) = 0,15 - x (mol)

  Ta có: mK2O + mMgO = 8,7 (g)

  \(\Leftrightarrow\) 94x + 40(0,15 - x) = 8,7

  \(\Leftrightarrow\) 94x + 6 - 40x = 8,7

  \(\Leftrightarrow\) 54x = 2,7

  \(\Leftrightarrow\) x = 0,05

  Do đó: nK2O = 0,05 (mol) và nMgO = 0,15 - 0,05 = 0,1 (mol)

  mK2O = n.M = 0,05.94 = 4,7 (g)

  mMgO = n.M = 0,1.40 = 4 (g)

  \(\%m_{K_2O}=\dfrac{m_{K_2O}}{m_{hh}}.100\%=\dfrac{4,7}{8,7}.100\%\approx54\%^{ }\)

  \(\%m_{MgO}=\dfrac{m_{MgO}}{m_{hh}}.100\%=\dfrac{4}{8,7}.100\%\approx46\%\)

    bởi Nguyễn Ngọc Mai 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA