YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.1 trang 12 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.1 trang 12 SBT Hóa học 8

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

"Công thức hóa học có thể dùng để biểu diễn ..., gồm ... và ... ghi ở chân. Công thức hóa học của ... chỉ gồm một ..., còn của ... gồm từ hai ... trở lên".

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.1

Chất, kí hiệu hóa học, chỉ số, đơn chấ, kí hiệu, hợp chất, kí hiệu.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.1 trang 12 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON