Nêu ý nghĩa của công thức hóa học?

bởi sap sua 08/05/2019

Cho CTHH của 1 số chất sau: ​​​​​​

​a, khí clo : Cl2

​b, Magiê cacbonat: MgCO3

​c, đường glucôzơ: C6H12O6

​Cho bt ý nghĩa của mỗi CTHH trên có mấy ý nghĩa

Câu trả lời (1)

 • a;

  Trong phân tử khí clo chứa nguyên tố :Cl

  Trong phân tử HC có 2 nguyên tử Cl

  PTK :35,5.2=71(dvC)

  b;

  Trong phân tử Magie cacbonat chứa nguyên tố :Mg,C,O

  Trong phân tử HC có 1 nguyên tử Mg;1 nguyên tử C,3 nguyên tử O

  PTK :24+12+16.3=84(dvC)

  c;

  Trong phân tử glucôzơ chứa nguyên tố :C;H;O

  Trong phân tử HC có 6 nguyên tử C;12 nguyên tử H;6 nguyên tử O

  PTK :12.6+12+16.6=180(dvC)

  bởi Tran thi diem Phuc 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan