ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 34 sách GK Hóa lớp 12

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

\(n_{C_{12}H_{22}O_{11}}= \frac{100}{342} = x \ (mol)\)

C12H22O11 + H2O → C6H10O6 + C6H10O6 

x                                x            x (mol)

CH2OH–[CHOH]3–CO–CH2OH → OH CH2OH-[CHOH]4-CHO

a mol                                    a mol

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

2x                   4x                                                              4x (mol)

\(\\ m_{AgNO_{3}} = \frac{4.100}{342}.170 = 198,83 \ (gam) \\ \\ m_{Ag} = \frac{4.100}{342}.108 = 126,31 \ (gam)\)

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 34 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1