YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 34 sách GK Hóa lớp 12

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

\(n_{C_{12}H_{22}O_{11}}= \frac{100}{342} = x \ (mol)\)

C12H22O11 + H2O → C6H10O6 + C6H10O6 

x                                x            x (mol)

CH2OH–[CHOH]3–CO–CH2OH → OH CH2OH-[CHOH]4-CHO

a mol                                    a mol

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

2x                   4x                                                              4x (mol)

\(\\ m_{AgNO_{3}} = \frac{4.100}{342}.170 = 198,83 \ (gam) \\ \\ m_{Ag} = \frac{4.100}{342}.108 = 126,31 \ (gam)\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 34 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trinh Hung

  Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?

  A. 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O

  B. CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5  + H2O

  C. H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

  D. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 •  
   
  Nhật Duy

  (a) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

  (b) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

  (c) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được fructozơ và glucozơ .

  (d) Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên lớp màng thực vật và là bộ khung của cây cối.

  Số phát biểu đúng là

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Bo Bo

  Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH nguyên chất và 1 giọt H2SO4 đặc vào ống nghiệm.

  Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 - 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC.

  Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.

  (b) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.

  (c) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn.

  (d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa.

  (e) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%.

  Số phát biểu đúng là

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1