YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 38 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng là saccarozơ, mantozơ, etanol và fomanđehit, người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây?

A. Cu(OH)2/OH-                            

B. AgNO3/NH3

C. H2/Ni                       

D. Vôi sữa.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng là saccarozơ, mantozơ, etanol và fomanđehit, người ta có thể dùng một trong các hóa chất Cu(OH)2/OH-

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1