YOMEDIA
NONE

Bài tập 6.2 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.2 trang 14 SBT Hóa học 12

Glucozơ và mantozơ thuộc loại

A.monosaccarit.                      

B. đisaccarit.

C. polisaccarit.                          

D. cacbohiđrat.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.2

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.2 trang 14 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON