YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.15 trang 16 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.15 trang 16 SBT Hóa học 12

Từ nguyên liệu là vỏ bào, mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta có thể sản xuất ancol etylic với hiệu suất 70%. Từ ancol etylic có thể sản xuất polibutađien (dùng sản xuất cao su buna) với hiệu suất 75%. Tính khối lượng nguyên liệu cần dùng để sản xuất 1 tấn polibutađien.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(-C6H10O5-)+ nH2O → nC6H12O6

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH-CH-CH2-)n

Khối lượng ancol etylic cần để sản xuất 1 tấn cao su buna (hiệu suất 75%) là:

\(\frac{{1000.92}}{{54}}.\frac{{100}}{{75}} = 2271,6kg\)

Khối lượng nguyên liệu cần dùng là: 

\(\frac{{2271,6.162}}{{92}}.\frac{{100}}{{70}}.\frac{{100}}{{50}} = 11428,57kg\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.15 trang 16 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON