YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 44 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là:

A. Chúng thuộc loại cacbohiđrat.

B. Đều tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam.

C. Đều bị thủy phân bởi dung dịch axit.

D. Đều không có phản ứng tráng bạc.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là chúng thuộc loại cacbohiđrat.

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1