YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6.8 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.8 trang 14 SBT Hóa học 12

Chất lỏng hoà tan được xenlulozơ là

A. benzen.                     

B. ete.

C. etanol.                       

D. nước Svayde.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.8

Xenlulozơ tan được trong dung dịch nước svayde, không tan được trong các dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen..

⇒ Chọn  D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.8 trang 14 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON