YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 49 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 49 SGK Hóa học 12 nâng cao

Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Tương tự tinh bột, xenlulozơ không có phản ứng…(1)…, có phản ứng…(2)…, trong dung dịch axit thành…(3)…,

1, A. tráng bạc                        

B. thủy phân                                      

C. khử                                

D. oxi hóa

2, A. thủy phân                      

B. tráng bạc                                    

C. oxi hóa                            

D. este hóa

3, A. glucozơ                          

B. fructozơ                                      

C. saccarozơ                        

D. mantozơ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

(1) – A 

(2) – A

(3) – A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 49 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF