YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6.7 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.7 trang 14 SBT Hóa học 12

Chất không tham gia phản ứng thuỷ phân là

A. saccarozơ                     

B. xenlulozơ

C. fructozơ                         

D. tinh bột

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.7

Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ có phản ứng thủy phân nhờ xúc tác axit hay enzim thích hợp
⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.7 trang 14 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON