YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 39 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch hóa chất trong mỗi dãy sau bằng phương pháp hóa học:

a) saccarozơ, grucozơ, grixerol.

b) saccarozơ, mantozơ, anđehit axetic.

c) saccarozơ, mantozơ, grixerol, anđehit axetic.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

Cho các chất thực hiện phản ứng tráng bạc nhận ra glucozo do tạo kết tủa Ag.

CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag\(^{\downarrow}\) + 3NH3 + H2O

Hai chất còn lại cho tác dụng với udng dịch sữa vôi, nếu phản ứng xảy ra tạo thành dung dịch đồng nhất thì đó là saccarozo, chất không phản ứng là glixerol.

Câu b:

Cho Cu(OH)2 vào 3 dung dịch rồi đun nóng

- Nhận ra saccarozo vì tạo ra dung dịch màu xanh lam

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

- Nhận ra mantozo do lúc đầu tạo dung dịch màu xanh lam, khi đun nóng xuất hiện kết tủa đỏ gạch

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

C11H21O10CH=O + 2Cu(OH)2 → C12H21O10-COOH + Cu2O + 2H2O

- Nhận ra andehit axetic vì tạo kết tủa đỏ gạch

CH3CHO + 2Cu(OH)2 (to)→ CH3COOH + 2H2O + Cu2O (kết tủa)

Câu c: Phân biệt saccarozơ, mantozơ, grixerol, anđehit axetic

Cho 4 chất tác dụng với phức bạc amoni. Chia 4 chất thành 2 nhóm:

- Nhóm có phản ứng tráng bạc gồm mantozo và andehit axetic (nhóm 1)

C11H21O11CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C11H21O11-COONH4 + 2Ag\(^{\downarrow}\) + 3NH3 + H2O

CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH3-COONH4 + 2Ag\(^{\downarrow}\) + 3NH3 + H2O

- Nhóm không có phản ứng tráng bạc gồm saccarozơ và grixerol (nhóm 2)

Cho 2 chất thuộc nhóm 1 tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường:

- Nhận ra mantozo vì nó hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu xanh lam.

2C12H22O11 + Cu(OH)2 (to thường ) → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

- Andehit axetic không có phản ứng trên.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF