YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6.13 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.13 trang 15 SBT Hóa học 12

Một loại nước mía có nồng độ saccarozơ 7,5% và khối lượng riêng 1,1 g/ml. Từ nước mía đó người ta chế biến thành đường kết tinh (chứa 2% tạp chất) và rỉ đường (chứa 25% saccarozơ). Rỉ đường lại được lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%.

a) Tính khối lượng đường kết tinh và khối lượng rỉ đường thu được từ 1000 lít nước mía đó. Biết rằng 80% saccarozơ ở dạng đường kết tinh, phần còn lại ở trong rỉ đường.

b) Toàn bộ lượng ancol etylic thu được từ lên men rỉ đường nói trên được pha thành rượu 40°. Tính thể tích rượu 40° thu được biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.13

a) Khối lượng saccarozơ trong 1000 lít nước mía:

\(1000.1,1.\frac{{7,5}}{{100}} = 82,5kg\)

Khối lượng đường kết tinh:  

\(85,2.\frac{{80}}{{100}}.\frac{{100}}{{98}} = 67,35kg\)

Khối lượng rỉ đường: \(82,5.\frac{{20}}{{100}}.\frac{{100}}{{25}} = 66kg\)

b) PT:

C12H22O11 +  H2O → 4C2H5OH +  4CO2

    342                                       4.46

Khối lượng ancol etylic thu được:

\(82,5.\frac{{20}}{{100}}.\frac{{184}}{{342}}.\frac{{60}}{{100}} = 5,326kg\)

Thể tích rượu 40° thu được: 

\(5,326.\frac{1}{{0,8}}.\frac{{100}}{{25}} = 16,6(lit)\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.13 trang 15 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thi trang

  Cho em hỏi bài tí xíu ạ

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ cần dùng vừa đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Giả trị của m là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tố Như

  Khối lượng xenlulozơ cần để sản suất 1 tấn xenlulozơ trinitrat là (hao hụt trong pư là10%)

  A. 0,6061 tấn                B. 1,65 tấn             C. 0,491tấn                D. 0,6 tấn

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lưu Xuân Xuân

  1. thể tích axit nitric 63% cổ d =1.52g/mol cần để sản xuất 594g xenlulozo trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là bn

  a. 324ml    b.657,9ml       c1520ml       d. 219.3ml

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Cho một số tính chất :

  (1) Có dạng sợi                                                    

  (2) Tan trong nước 

  (3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác               

  (4) Tham gia phản ứng tráng bạc

  (5) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng

  Các tính chất của xenlulozơ là:

       A. (1), (3), (5)                  B. (2), (3), (4)                    C. (3), (4), (5)                    D. (1), (2), (4)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • A La

  Lí thuyết Xenlulozơ

  bởi A La 30/07/2017

  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về xenlulozơ?

  A. Mỗi mắt xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có công thức cấu tạo là [C6H7O2(OH)3]n.

  B. Xenlulozơ tác dụng được với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc thu được xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.

  C. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc b-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết b-1,4-glicozit.

  D. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Mod cho em hỏi câu đốt cháy cacbohidrat này nhé. Em cảm ơn ...^^

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

       A. 3,06                          B. 5,25                          C. 3,15                          D. 6,02 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Cam Ngan

  Bạn ơi, mình sợ nhất bài tập đếm chất luôn ak. Hướng dẫn mình bài này với. Cảm ơn nhiều nhé!

  Trong các dung dịch frutozơ; glixerol; saccarozơ; ancol etylic và tinh bột  Số dung dịch có thể hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

  A. 4.

  B. 5.

  C. 3.

  D. 1.

  Theo dõi (1) 8 Trả lời
 • Thanh Truc

  Đố vui cuối tuần nè mọi người. Một câu về Xenlulozơ cho các bạn yêu cháy nổ trong Hóa học nhé!

  Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và HNO3.Muốn điều chế 29,7kg xenlulozơ trinitrat ( hiệu suất là 90%) thì thể tích HNO3 96% (d =1,52 g/ml) cần dùng là:

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Thiên Mai

  Mọi người ơi, Giải giúp mình bài này vớ. Bài tập ôn tập của Thầy mai sửa rồi. Cảm ơn nhiều nhé!

  Từ 10 kg gạo nếp chứa 81% tinh bột, khi lên men thu được bao nhiêu lít ancol 960. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 81% và ancol etylic có khối lượng riêng D =0,789 g/ml.

  A. 7,4975 lít.

  B. 4,9192 lít.

  C. 6,0730 lít.

  D. 3,0625 lít.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF