YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6.6 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.6 trang 14 SBT Hóa học 12

Cho chất X vào dung dịch AgNO3 trong amoniac, đun nóng, không thấy có bạc kết tủa. Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây ?

A. Glucozơ.                         

B. Fructozơ.

C. Axetanđehit.                   

D. Saccarozơ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.6

Cấu tạo saccarozơ: Là một đissaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, phân tử không chứa nhóm CHO ⇒ không tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3 trong amoniac

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.6 trang 14 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF