ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 44 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình hóa học theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

CO2 (1)→ (C6H10O5)n (2)→ C12H22O11 (3)→ C6H12O6 (4)→ C2H5OH

Giai đoạn nào có thể thực hiện được nhờ xúc tác axit?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Các phương trình hóa học:

nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO  (as, clorophin)

2(C6H10O5)n + 2nH2O → nC12H22O11  (men amilaza)

C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6

C6H12O→ 2C2H5OH + 2CO2  (men rượu)

Giai đoạn (2) và (3) có thể dùng xúc tác axit (H+)

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1