YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.4 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.4 trang 14 SBT Hóa học 12

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai?

A. Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit.

B. Xenlulozơ và tinh bột đều có thể thủy phân tạo ra glucozơ.

C. Xenlulozơ và tinh bột đều được tạo thành trong cây xanh.

D. Xenlulozơ và tinh bột có cùng công thức phân tử và phân tử khối trung bình.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.4

Tinh bột gồm amilozơ phân tử khối khoảng 150000 - 600000 (n khoảng 1000 - 4000) và ammilopectin có phân tử khối 300000 - 3000000 ( n khoảng 2000 - 200000)

Xenlulozơ phân tử khối lớn khoảng 1000000 - 2400000

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.4 trang 14 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON