YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 38 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng: Trong phân tử đisaccarit, số thứ tự của C ở mỗi gốc monosaccarit 

A. Được ghi theo chiều kim đồng hồ.

B. Được bắt đầu từ nhóm -CH2OH.

C. Được bắt đầu từ C liên kết với cầu O nối liền 2 gốc monosaccarit.

D. Được ghi như ở mỗi monosaccarit hợp thành.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Trong phân tử đisaccarit, số thứ tự của C ở mỗi gốc monosaccarit được ghi như ở mỗi monosaccarit hợp thành.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON