YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.11 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.11 trang 15 SBT Hóa học 12

Khi thuỷ phân một lượng saccarozơ thu được 270 g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thủy phân là

A. 513 g.                                  

B. 288 g.

C. 256,5 g.                                

D. 270 g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.11

\({n_{glucozo}} = {n_{fructozo}} = \frac{{270}}{{2.180}} = 0,75mol\)

C12H22O11 + H2O  → C6H12O6 + C6H12O6

Từ phương trình hóa học ta có nglucozơ  = nfrutozơ= nsaccarozơ  

⇒  nsaccarozơ = 0.75 mol

⇒ msaccarozơ  = 256,5 gam.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.11 trang 15 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF