YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.16 trang 16 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.16 trang 16 SBT Hóa học 12

Trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển hoá thành glucozơ. Do đó fructozơ cũng có phản ứng tráng bạc. Khi cho 36 g hỗn hợp X gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được bao nhiêu gam Ag? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.16

Vì glucozơ và fructozơ đều có CTPT: C6H12O6

→ tổng số mol hỗn hợp là 36 : 180 = 0,2 (mol)

C6H12O6  + AgNO3/NH3   →  2Ag

 0,2 mol                             0,4mol

 mAg=  0,4×108 = 43,2 gam

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.16 trang 16 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF