ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 39 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc với dung dịch thu được. Tính khối lượng Ag kết tủa.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

nSaccarozo = 34,2 : 342 = 0,1 mol

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Saccarozo             Glucozo       fructozo

CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag\(^{\downarrow}\) + 3NH3 + H2O

Số mol bạc: nAg = 2nglucozo = 2nsaccarozo = 0,2 mol

⇒ Khối lượng bạc là: 0,2.108 = 21,6 (gam)

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1