YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 12

Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột → X → Y → Axit axetic.

X và Y lần lượt là

A. glucozơ, ancol etylic.                 

B. mantozơ, glucozơ.

C. glucozơ, etyl axetat.                 

D. ancol etylic, anđehit axetic.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.9

(C6H10O5)n +  nH2O →  nC6H12O6 ( đk: H+,t0)

C6H12O6  →  2C2H5OH+  2CO2 (đk: t0,enzim)

C2H5OH +  O→  CH3COOH +  H2O

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF