Hỏi đáp Hóa học 12 về Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 12 Bài 6 SaccarozơTinh bột và Xenlulozơ, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (22 câu):

 • Lê Bảo An

  Saccarozơ (C12H22O11 ) là thành phần chính của đường kính (loại đường phổ biến nhất), saccarozơ có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt, nó được ứng dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm (làm bánh, kẹo, nước giải khát,...). Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong phan tử saccarozơ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim

  Phân biệt saccarozo, glucozo, fructozo và mantozo đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Từ một tấn khoai chứa 20% tinh bột , bằng phương pháp lên men người ta điều chế được 100 lít rượu etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g /ml. Hiệu suất quá trình phản ứng là bao nhiêu ?

  A.70%       

  B.80%      

  C.90%           

  D.85%   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong

  Tính khối lượng phân tử các chất sau.

  a) Saccarozơ gồm 12C, 22H, 11O.

  b) Canxicacbonat gồm 1Ca, 1C, 3O.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu

  Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X.
  Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3
  trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
  A. 43,20.               B. 21,60.                 C. 46,07.                          D. 24,47.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh

  xenlulozo được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Đúng hay Sai ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt

  Từ tinh bột các chất hữu cơ và đktc có đủ. Viết ptpu điều chế etyl axetat.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang

  khối lượng phân tử trung bình của xenlulozo trong sợi gai là 590000 đvC. số góc C6H10O5 trong phân tử xenlulozo trên là

  a. 3642

  b. 3773

  c. 3661

  d. 2771

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh

  Thuỷ phân m (g) tinh bột, đem tất cả sản phẩm thu được thực hiện phản ứng tráng gương thì thu được 21.6 g Ag. tính m?

  Mọi người giúp mình với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc

  cho 16,2 gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%. toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 được bao nhiêu gam kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Muốn điều chế 2 lít dung dịch C2H5OH 4M, ta dùng a gam bã mía ( chứa 40% xenlulozo ). Hiệu suất của cả quá trình điều chế là 80%, giá trị của a là:

  A.2025 B.324 C.1296 D.810

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành

  Thể tích của dung dịch axit nitric 63%(D=1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozo trinitrat( hiệu suất 80%) là:

  A. 34,29 lít

  B. 42,34 lít

  C. 53,57 lít

  D. 42,86 lít

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan-n Ngọc-C

  Hoá học 12

  bởi Phan-n Ngọc-C 26/10/2017

  phân tử khố của saccarozo là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang

  Cho em hỏi bài tí xíu ạ

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ cần dùng vừa đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Giả trị của m là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tố Như

  cacbohidrat

  bởi Tố Như 12/09/2017

  Khối lượng xenlulozơ cần để sản suất 1 tấn xenlulozơ trinitrat là (hao hụt trong pư là10%)

  A. 0,6061 tấn                B. 1,65 tấn             C. 0,491tấn                D. 0,6 tấn

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lưu Xuân Xuân

  1. thể tích axit nitric 63% cổ d =1.52g/mol cần để sản xuất 594g xenlulozo trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là bn

  a. 324ml    b.657,9ml       c1520ml       d. 219.3ml

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy

  Cho một số tính chất :

  (1) Có dạng sợi                                                    

  (2) Tan trong nước 

  (3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác               

  (4) Tham gia phản ứng tráng bạc

  (5) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng

  Các tính chất của xenlulozơ là:

       A. (1), (3), (5)                  B. (2), (3), (4)                    C. (3), (4), (5)                    D. (1), (2), (4)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La

  Lí thuyết Xenlulozơ

  bởi A La 30/07/2017

  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về xenlulozơ?

  A. Mỗi mắt xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có công thức cấu tạo là [C6H7O2(OH)3]n.

  B. Xenlulozơ tác dụng được với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc thu được xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.

  C. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc b-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết b-1,4-glicozit.

  D. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  Mod cho em hỏi câu đốt cháy cacbohidrat này nhé. Em cảm ơn ...^^

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

       A. 3,06                          B. 5,25                          C. 3,15                          D. 6,02 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc

  Đố vui cuối tuần nè mọi người. Một câu về Xenlulozơ cho các bạn yêu cháy nổ trong Hóa học nhé!

  Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và HNO3.Muốn điều chế 29,7kg xenlulozơ trinitrat ( hiệu suất là 90%) thì thể tích HNO3 96% (d =1,52 g/ml) cần dùng là:

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan

  Bạn ơi, mình sợ nhất bài tập đếm chất luôn ak. Hướng dẫn mình bài này với. Cảm ơn nhiều nhé!

  Trong các dung dịch frutozơ; glixerol; saccarozơ; ancol etylic và tinh bột  Số dung dịch có thể hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

  A. 4.

  B. 5.

  C. 3.

  D. 1.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai

  Mọi người ơi, Giải giúp mình bài này vớ. Bài tập ôn tập của Thầy mai sửa rồi. Cảm ơn nhiều nhé!

  Từ 10 kg gạo nếp chứa 81% tinh bột, khi lên men thu được bao nhiêu lít ancol 960. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 81% và ancol etylic có khối lượng riêng D =0,789 g/ml.

  A. 7,4975 lít.

  B. 4,9192 lít.

  C. 6,0730 lít.

  D. 3,0625 lít.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn