YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 44 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men thu được bao nhiêu lít ancol nguyên chất? Biết rằng hiệu suất của quá trình lên men đạt 80% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng D = 0,789 g/ml.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

\(m_{tinh \ bot} = 10. \frac{80}{100} = 8 \ (kg)\)

Sơ đồ quá trình lên men:

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH  

Do H = 80%

\(\Rightarrow m_{ancol \ etylic} = \frac{8 \times 92n}{162n} . \frac{80}{100}\)

Mặt khác ancol etylic có D = 0,789 g/ml = 0,789 kg/lit

\(\Rightarrow V_{ancol \ etylic} = \frac{8 \times 92n}{162n} . \frac{80}{100}. \frac{1}{0,789} \approx 4,607 \ lit\)

Chú ý: Chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON