YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 50 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phân tử khối của xenlulozơ trong khoảng 1.000.000 - 2.400.000. Hãy tính gần đúng số mắt xích (C6H10O5)n và chiều dài mạch xenlulozơ (theo đơn vị mét), biết rằng chiều dài mỗi mắt xích C6H10O5 khoảng 5Ao (1m = 1010 Ao)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Phân tử khối xenlulozơ: 162n

Với M = 1.000.000 

\(\Rightarrow n = \frac{1000000}{162}\) mắc xích

Với M = 2.400.000

\(\Rightarrow n = \frac{2400000}{162}\) mắc xích

Chiều dài mạch xenlulozơ:

⇒ Chiều dài mạch xenlulozơ là: 

\(\frac{1000000}{162} .10^{-10}m = 3,0864.10^{-6}m\)

⇒ Chiều dài mạch xenlulozơ là: 

\(\frac{2400000}{162} .10^{-10}m = 7,4074. 10^{-6}m\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF