YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 38 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 38 SGK Hóa học 12 nâng cao

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) giữa saccarozơ với Cu(OH) (ở nhiệt độ thường và đun nóng), với dung dịch AgNO3 trong ammoniac (đun nhẹ) và với dung dịch H2SO4 (loãng đun nhẹ).

Cũng câu hỏi như vậy, nhưng thay saccarozo bằng mantozo.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Saccarozơ: 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

Không phản ứng với AgNO3/NH3

C12H22O11 + H2O ⟶ C6H12O+ C6H12O6

Saccarozơ                glucozơ         fructozơ

Mantozơ:

2C12H22O11 + Cu(OH)→ (C12H21O11)2Cu + 2H2O

C11H21O10−CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C11H21O10COONH+ 2Ag↓ + 3NH+ H2O

C12H22O11 + H2O ⟶ 2C6H12O6

Mantozơ                   glucozơ

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 38 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF