YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 38 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 38 SGK Hóa học 12 nâng cao

a, Hãy viết công thức cấu trúc của saccarozơ ( có ghi số thứ tự của C) và nói cách hình thành nó từ phân tử glucozơ và fructozơ. Vì sao saccarozơ không có tính khử?

b, Hãy viết công thức cấu trúc của mantozơ ( có ghi số thứ tự của C) và nói cách hình thành nó từ phân tử glucozơ. Vì sao mantozơ không có tính khử?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- Saccarozơ được hình thành từ gốc α- glucozơ và gốc β - fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi ở giữa C1 (glucozơ ) và C2 của fructozơ.

- Saccarozơ thuộc loại dissaccarit không có tính khử bởi nhóm –OH hemiaxetal tự do không còn do đó không chuyển thành dạng andehit nên không có tính khử.

- Tinh thể mantozơ gồm 2 gốc glucozơ liên kết với nhau ở C1 của gốc αα - glucozơ  với C4 của gốc β - glucozơ ( hoặc α - glucozơ ) qua 1 nguyên tử oxi liên kết này được gọi là liên kết α - 1,4-glucozit. Gốc β - glucozơ trong dung dịch có thể mở vòng tạo nhóm –CHO.

- Mantozơ có tính khử do trong phân tử còn nhóm OH hemiaxetal nên có khả năng mở vòng −CHO ⇒ có tính khử.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 38 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF