YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6.12 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.12 trang 15 SBT Hóa học 12

Hợp chất A là chất rắn kết tinh có vị ngọt, tan nhiều trong nước. Khi thuỷ phân chất A thu được hai chất đồng phân ; một trong hai chất đó - chất B - tham gia phản ứng với nước brom biến thành chất hữu cơ C. Hỏi các chất A, B và C có thể là chất gì ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.12

A là saccarozơ ; B là glucozơ ; C là axit gluconic

PTHH:

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

C5H11O5CHO + Br2 + H2O → C5H11O5COOH + 2HBr

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.12 trang 15 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF