YOMEDIA

Bài tập 6.12 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.12 trang 15 SBT Hóa học 12

Hợp chất A là chất rắn kết tinh có vị ngọt, tan nhiều trong nước. Khi thuỷ phân chất A thu được hai chất đồng phân ; một trong hai chất đó - chất B - tham gia phản ứng với nước brom biến thành chất hữu cơ C. Hỏi các chất A, B và C có thể là chất gì ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.12

A là saccarozơ ; B là glucozơ ; C là axit gluconic

PTHH:

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

C5H11O5CHO + Br2 + H2O → C5H11O5COOH + 2HBr

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.12 trang 15 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tuấn Huy

  Cho một số tính chất :

  (1) Có dạng sợi                                                    

  (2) Tan trong nước 

  (3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác               

  (4) Tham gia phản ứng tráng bạc

  (5) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng

  Các tính chất của xenlulozơ là:

       A. (1), (3), (5)                  B. (2), (3), (4)                    C. (3), (4), (5)                    D. (1), (2), (4)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA