YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 12

Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

A. monosaccarit.    

B. đisaccarit.

C. polisaccarit    

D. cacbohiđrat.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.1

Cacbonhiđrat được chia làm 3 nhóm chủ yếu: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); dissaccarit (saccarozơ, mantozơ) và polisaccarit (tinh bột, xenlulozơ)

⇒ Chọn đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF