YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 7 sách GK Hóa lớp 12

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

CH3-CH2-COO-CH3; CH2-COO-CH2-CH3; HCOO-CH2-CH2-CH3; HCOO-CH(CH3)-CH3

⇒ Có 4 đồng phân

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF