ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 7 sách GK Hóa lớp 12

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

CH3-CH2-COO-CH3; CH2-COO-CH2-CH3; HCOO-CH2-CH2-CH3; HCOO-CH(CH3)-CH3

⇒ Có 4 đồng phân

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1