ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.6 trang 3 SBT Hóa học 12

Bài tập 1.6 trang 3 SBT Hóa học 12

Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam este X có công thức phân tử C3H6O2 trong 100 g dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 g chất rắn. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC2H5    

B. HCOOC3H7

C. CH3COOCH3    

D. CH3COOC2H5

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

 
 

Đáp án A

Công thức cấu tạo của X là: HCOOC2H5    

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 3 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1