ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.5 trang 3 SBT Hóa học 12

Bài tập 1.5 trang 3 SBT Hóa học 12

Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

A. metyl propionat.    

B. propyl fomat.

C. ancol etylic.    

D. etyl axetat.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

 
 

Đáp án D

Tên gọi của E là etyl axetat.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 3 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1