YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 7 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a. Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử C2H4O2.

b. Gọi tên các đồng phân có nhóm C=O

c. Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử C2H4O2.

Axit axetic: CH3-COOH  (1)

Metyl fomiat: H - COOCH (2)

Hidroxi etanal: CH2(OH) -CH=O (3)

Trong các đồng phân trên, đồng phân (2) và (3) có phản ứng tráng bạc do phân tử của chúng có nhóm chức andehit -CH=O

CH2OH - CHO + Ag2O → CH3-O-COOH + 2Ag

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF