YOMEDIA

Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 7 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a. Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử C2H4O2.

b. Gọi tên các đồng phân có nhóm C=O

c. Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử C2H4O2.

Axit axetic: CH3-COOH  (1)

Metyl fomiat: H - COOCH (2)

Hidroxi etanal: CH2(OH) -CH=O (3)

Trong các đồng phân trên, đồng phân (2) và (3) có phản ứng tráng bạc do phân tử của chúng có nhóm chức andehit -CH=O

CH2OH - CHO + Ag2O → CH3-O-COOH + 2Ag

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Giang

  Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21.5. Cho 17.2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16.4 gam muối. Công thức của X là?

  A. HCOOC3H5

  B. CH3COOC2H5

  C. C2H3COOCH3

  D. CH3COOC2H3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Thuỷngaan 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch naoh 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ,cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  câu 1:Đun nóng 7,2 gam este A vs dd naoh dư thu đc glixerol và 7,9 gam hỗn hợp 3 muối của 3 axit hữu cơ no đơn chức mạch hở D,Ế,F trong đó E , là đồng phân của nhau,E là đồng đẳng kế tiếp của Đ.tìm CTPT của D

  A.C2H4O2 b.C3H6O2 cC4H8O2 D C5H10O2

  câu 2 :thủy phân 0,1 mol 1 hợp chất hữu cơ Z bằng koh dư thu đc glixerol và 19,6 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit .2 axit là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Câu 55: Hợp chất X (C, H, O) chứa một nhóm chức trong phân tử, không tác dụng với Na, tác dụng với NaOH có thể theo tỉ lệ 1 : 1 hay 1 : 2. Khi đốt cháy phân tử gam X cho 7 phân tử gam CO2. Tìm công thức cấu tạo của X:

  A. C2H5COOC4H9 B. C3H7COOC3H7 C. HCOOC6H5 D. Kết quả khác

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  câu 1 : thủy phân hoafnt oàn 0,1 mol 1 este E cần vừa dủ 100 gam đ naoh 12% thu dc 20,4 gam muối của 1 axit hữu cơ đơn chức và 9,2 gam 1 ancol .E là

  A.glixeryl triacrylat B.glixeryl trifomat C etylen ddiaxxetat D.etylen đifomat

  câu 2: để thủy phân hoàn toàn 0,01 mol este X cần 1,2 gam naoh .mặt khác để thủy phân 6,35 gam X cần 3 gam naoh thu đc 7,05 gam muối.X là

  A.propl acrylat B.glixeryl tripropionat C.glixeryl triacrylat D.propyl propionat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  câu 1. đun nóng 13.6g hh a gồm 2 este đc, mh vs 1 lg vừa đủ 150ml đ NaOH 1M thu được hh muối của 1 axit hữu cơ và 5.5g hh 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. tìm ctct 2 este

  câu 2. thủy phân hh 2 este đc, mh bằng 1 lg vừa đủ đ NaOH thu đk 24,6g muối của 1 axit hữu cơ và 12.75g hh 2 ancol, đồng đảng kế tiếp. đốt cháy ancol này thu được 0,525 mol CO2.tìm ct của 2 este

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Cho hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức mạch hở và 1 este no đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn A(g) hỗn hợp X thu được 8,96 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính mH2O thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol x gồm 1 este thuần chức và một cacboxylic thuần chức cần V lít O2 thu đc 0,8 mol hỗn hợp y gồm CO2 và H2O .tỷ khối của Y so với H2 là 15,5 .giá trị của V là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  cho hỗn hợp Y gồm hai este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau, cho m gam hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 0,5M thu đc muối của một axit cacboxylic và hh 2 rượu. đốt cháy hoàn toàn m gam hh Y cần dùng 5,6lit O2 thu đc 4,48lit CO2 . công thức cấu tạo của 2 este trong hh Y là =?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Cho hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức A và một este tạo bởi một axit no, đơn chức B và một ancol no đơn chức C (A và B là đồng đẳng kế tiếp của nhau). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu được 1,92 gam muối. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH rồi đun nóng thì thu được 4,38 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ A, B và 0,03 mol ancol C, biết tỉ khối hơi của C so với hiđro nhỏ hơn 25 và C không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy hai muối trên bằng một lượng oxi vừa đủ thu được một muối vô cơ, hơi nước và 2,128 lít CO2 (đktc). Các phản ứng coi như xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 1,81 B. 3,7 C. 3,98 D. 4,12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Ba este đều no , mạch hở , không phân nhánh thì có bao nhiêu nhóm chức ạ . Và vì sao ạ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  hỗn hợp x gồm HCOOH,CH3COOH, C2H5COOH tỉ lệ 5:1:1 lấy 5,2 gam hỗn hợp x tác dụng với 5,75g C2H5OH xúc tác thu được m gam hỗn hợp este H%=80% giá trị của m là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA