YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 7 sách GK Hóa lớp 12

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 23. Tên của X là:

A. etyl axetat. 

B. metyl axetat.

C. metyl propionate.

D. propyl fomat.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH

Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23

⇒ MZ = 46 g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat.

⇒ Đáp án A: etyl axetat. 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF