ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.8 trang 3 SBT Hóa học 12

Bài tập 1.8 trang 3 SBT Hóa học 12

Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phan ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH2COOCH3.    

B. CH3COOCH2CH3.

C. HCOOCH2CH2CH3.    

D. HCOOCH(CH3)2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.8

 
 

nNaOH = 200.3/4000 = 0,15 mol

Từ đáp án → Công thức phân tử của X là C4H8O2.

→ nX = 0,05 mol. Đặt CTHH của X dạng RCOOR’

PT: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

nX = nNaOH (pư) = 0,05 mol

→ nNaOH (dư) = 0,1 mol

→ Chất rắn thu được gồm RCOONa 0,05 mol và NaOH dư 0,1 mol

mRCOONa = mc/r – mNaOH(dư) = 4,1 g → MRCOONa = 82 → MR = 15

→ CTCT của X là CH3COOC2H5

Chọn đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.8 trang 3 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tran Chau

  Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20g X tác dụng với 300ml dd KOH 1M (đung nóng). Cô cạn dd sau phản ứng thu được 28g chất rắn khan. CTCT của X là:

  A. CH2​=CHCOOCH2CH3

  B. CH3CH2COOCH=CH2

  C. CH2=CHCH2COOCH3

  D. CH3COOCH=CHCH3

  Giúp em vs giải thích dùm em nha .. Cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  thúy ngọc

  Viết các đồng phân của C5H10O

  P/S:mk vẫn chưa làm đc bài này thầy mk bảo có 14 kiểu và k có mạch vòng m.n nhé.Cảm ơn đã giúp đỡ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cho 3,7g este no đơn chức mạch hở . td với KOH thu được muối và 2,3g ancol etylic. Este là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  X là hỗn hợp gồm axit hữu cơ A và este E tạo từ axit A và rượu B. Cho B tác dụng với Na dư cho thể tích H2 bằng 1/2 thể tích khí B (cùng đk). Cho 19.2 g X tác dụng với Na dư thu được 2.24l H2(đktc). Cũng lg X này tác dụng vừa đủ với 150g dd NaOH 8% tạo ra dd Y. Cô cạn dd Y thu được 24.3g muối khan. Tính % khối lg A, E trong X và CT của B, A, E biết A mạch thẳng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Có bao nhiêu trieste của glixerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH,C17H33COOH, C15H31COOH?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  thuy phan 4,3g este don chuc mach ho X den khi phan ung hoan toan tao ra hai chat huu co Y va Z.cho Y va Z tac dung voii AgNo3/NH3 tao ra 21,6g Ag.Xd ctct cua X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Hỗn hợp E gồm 3 este đều mạch hở, thuần chức X, Y, Z trong đó X, Y đơn chức, Z hai chức. Đun nóng 96,4 gam hỗn hợp E trên với NaOH vừa đủ thu được F gồm 2 muối với tỉ lệ 1:1 và hỗn hợp hai ancol no, cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp này qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 40,5 gam. Đốt cháy \(\frac{1}{5}\) hỗn hợp F thu được hỗn hợp gồm: \(CO_2\), 0,39 mol \(H_2O\) và 0,13 mol \(Na_2CO_3\). Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ trong E là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra lượng muối có khối lượng lớn hơn lượng este đã phản ứng. Xác định CTCT của este

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho
  X la Este don chuc.dX/He=22 co 2 thi nghiem sau: 
  +8,8g X tdung amol NaOH thu dc 6,56g muoi 
  +8,8g X tdung voi 2amol NaOH thu dc 8,2g muoi 
  ten goi cua X va gia tri a lan luot la 
  (da la Etyl axetat va 0,08 mol).
   
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Cho 3,7g este no đơn chức mạch hở . td với KOH thu được muối và 2,3g ancol etylic. Este là?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Thủy phân ESTE E có công thức C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng ) thu được 2 sản phẩm hữu cơ x và y .x có thể điều chế trực tiếp ra ý bằng một phản ứng duy nhất tên gọi của E là

  ​A Ancol etylic. B. Metyl propionat . C etylaxetat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức bằng một lượng dd NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu được hỗn hợp khí Y và 7,42 gam\(Na_2CO_3\). Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y sinh ra qua bình đựng dd \(Ca\left(OH\right)_2\)dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với \(H_2SO_4\) đặc ở \(140^0C\) thu được 4,34 gam hỗn hợp các este. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây. A. 10     B. 11     C. 13     D. 12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,42 gam CO2 và 4,68 gam H2O . Công thức phân tử este là 

  A : C4H8O4 
  B : C4H8O2
  C : C2H4O2
  D : C3H6O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Có 2 este đơn chức đồng phân của  nhau để xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp este nói trên phải dùng hết dung dịch chứa 12 gam NaOH nguyên chất khi đun nóng muối sinh ra được sấy khô cân nặng 21,8 gam công thức cấu tạo của 2 este lần lượt là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  CTPT của este x là

  bởi Goc pho 11/09/2018

  Đốt cháy hoàn toàn 1,1 g este x thu đc 1,12(l) co2  điều khiển tiêu chuẩn và 0,9 g h2o. nếu cho4,4 g x tác dụng vừa đủ với dd naoh thì tạo 4,1 g muối .CTPT của x là . CÓ ai biết giải bài này không giúp mình với

   

   

   

   

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  xà phòng hóa 22.2g hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng NAOH nguyên chất khối lượng NAOH đã phản ứng là

  A.20g

  B.8g

  C.12g

  D.16g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức X, thu được 46,2 gam CO2 và 15,12 gam H2O. Cũng lượng X như trên, nếu cho tác dụng hết với NaOH thì thu được 19,74 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?

   

  GIÚP MÌNH VỚI ! CẢM ƠN !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  mọi người giải giúp vs: 

  đôt cháy hoàn toàn 13.6 gam một este đơn chức A thu được 35,2 g CO2 và 7,2 g H2O . mặt khác 13,6 g A tác dụng với 250ml dung dịch NaOH 1M , cô cạn dung dịch thu được 21,8g chât rắn. số đồng phân của A thoả mãn điều kiện trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  A là este tạo bởi cacboxylic X đơn chức mạch hở chứa một liên kết đôi c=c và ancol no đơn chức mạch hở.đốt cháy hoàn toàn a tạo ra 13,44l khí CO2 ĐKTC VÀ 8,1 G NƯỚC. xác định ctct và gọi tên A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức mạch hở X số mol CO2=số mol O2 phản ứng .GỌI TÊN X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Đun nóng este E (mạch C k nhánh) vs 0,15 lít dung dịch NaOh 1M.Để trung hòa dung dịch sau phản ứng phải thêm 60 ml dung dịch HCL 0.5 M.Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đk 11,475 g hỗn hợp 2 muối và 5,52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức.Xác đinh CTCT của axit,ancol,este.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36 % khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của X là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1