AMBIENT
UREKA

Bài tập 5 trang 7 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 7 sách GK Hóa lớp 12

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit và bazơ khác nhau:

- Trong môi trường axit: tạo ra axit, ancol, và phản ứng thuận nghịch.

- Trong môi trường bazơ: tạo ra muối của axit, ancol và là phản ứng không thuận nghịch.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 7 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON