RANDOM
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 12

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 12

Ứng với công thức phân tử (CTPT) C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2.    B. 3.     C.4.     D. 5

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Đáp án C

Có tất cả 4 đồng phân

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1