ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.13 trang 5 SBT Hóa học 12

Bài tập 1.13 trang 5 SBT Hóa học 12

Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH IM.

Thêm vào phần ba một lượng H2SO4 làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.13

 
 

a) PTHH

CH3COOH + Na → CH3COONa + 1/2H2

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2 H2

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

b) Phần một : nancol + naxit = 2nH2 = 2. 3,36/22,4 = 0,3 mol

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.13 trang 5 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hữu Quốc Anh

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần dùng vừa đủ a mol O, thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0.1 mol X tác dụng vừa đủ với dd KOH, thu được đ chứa m gam muối. giá trị của m là

  Theo dõi (3) 1 Trả lời
 •  
   
  Truc Ly

  Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1:1. A tác dụng với dd NaOH cho một muối và một andehit. B tác dụng với dd NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là

       A. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.

       B. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

       C. HCOOC6H5CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5.

       D. HCOOC6H5CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Minh Nguyên

  Đốt cháy hoàn toàn 7,44 gam hỗn hợp gồm hai este đơn chức, mạch hở tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic không no (có 1 nối đôi C=C) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 36 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu được thay đổi như thế nào?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Phan Thị Thanh Nhã

  Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5.Cho 17,2g X tác dụng với dd NaOH dư, thu được dd chứa muối 16,4g muối. Công thức của X là

  A.C2H3COOCH3

  B.CH3COOC2H3

  C.HCOOC3H5

  D.CH3COOC2H5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • dư phương thảo

  este X được điều chế từ aminoaxit và rượu ancol etylic. đốt cháy hoàn toàn 10.3 gam X thu đc 17,6 gam khí co2 8,1 gam nước và 1,12 khí nito(đktc)công thức cấu tạo thu gọn của X là??

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Tố Như

  Cho 2,96 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2 chất Z và T. Đốt cháy m gam T thu được 0,44 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Chất X là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • đỗ ly

   cho m gam mot hop chat huu co x chi chua mot loai nhom chuc vao 1lit dd NaOH 0,5M sau pu phai dung 0,5 lit dd HCL 0,4M de trung hoa lg NaOH du sau do chung cat can than thu dc 2,24lit 1ancol va 34,9 g chat ran khan chat x la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiện Tâm

  Cho em hỏi bài này giải như thế nào ạ!

  Cho 6g este của một axit cacbonxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng hết với 100ml dunng dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là:

  A.etyl axetat           B.metyl fomat       C.metyl axetat         D.propyl fomiat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đỗ Thanh Hà

  hỗn hợp E chứa 2 axit cacboxylic x y đều no cùng dãy đồng đẳng và một ancol Z(X, Y,Z đều hở).đốt cháy 12,48 gam e cần dùng 0,23 mol oxi thu được CO2 và nước có tỉ lệ mol 1:1. Mặt khác đun nóng 12,48 gam A có mặt H2 SO4 đặc làm xúc tác thì thu được m g este. Biết khả năng phản ứng este hóa của các chất là bằng nhau và hiệu suất phản ứng là 80%. Giá trị gần nhất của m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Số đồng phân este của C4H8O2 là:

  A. 4                                    B. 5.                                   C. 6.                                  D. 7.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Bạn ơi, cho mình hỏi câu này vs nhé! thanks các bạn nhìu nhìu.

  Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu được 6,72 lít CO2 ( ở đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của hai este là

  A. C3H6O2                         B. C2H4O2                         C. C4H6O2                        D. C4H8O2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Linh Nhi

   đốt 0,1 mol este x thu được 0,4 mol co2 và 0,3 ,ol h2o biết xà phòng hoá x thu được hai sản phẩm có thể tráng gương, ctct x?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • YD's Hương's

  tại sao nhiệt độ sôi este thấp hơn nhiệt độ sôi axitcacboxyl có cùng số lượng mol

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thi trang

  Câu này làm như nào vậy mn :)))

  Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A, B. Cho 0,05 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 3,18 gam Na2CO3. Khi làm bay hơi Y thu được x gam chất rắn. Giá trị của x là

       A. 4,56.                         B. 3,40.                         C. 5,84.                          D. 5,62.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Cho este X (C8H8O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối đều có khối lượng phân tử lớn hơn 70 đvc. Công thức cấu tạo của X là

  A. HCOO – C6H4 – CH3.

  B. CH3COOC6H5.

  C. C6H5COOCH3.

  D. HCOOCH2C6H5.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Em học hơi yếu nên anh/chị hướng dẫn em kxi kĩ chút nhé. Em cảm ơn ạ.

  Một este đơn chức X (chứa C, H, O và không có nhóm chức khác). Tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 3,125. Cho 20 gam X tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. CTCT thu gọn của X có thể là

  A. CH3COOCH3

  B. CH3COOCH=CH2

  C. C2H5COOCH=CH2       

  D. HCOOCH=CH2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho mình hỏi bt này tí ạ. Cảm ơn mn.

  Hợp chất  hữu cơ X có thành phần C, H, O và chỉ chứa 1 nhóm chức trong phân tử. Đun nóng X với NaOH thì được X1 có thành phần C, H, O, Na và X2 có thành phần C, H, O. MX1 = 82%MX; X2 không tác dụng Na, không cho phản ứng tráng gương. Đốt 1 thể tích X2 thu được 3 thể tích CO2 cùng điều kiện. CTCT X là

  A. HCOOCH=CH-CH3

  B. CH3COOCH=CH-CH3

  C. C2H5COOCH=CH2

  D. CH3-COO-C(CH3)=CH2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Naru to

  Khi cho một este X thủy phân trong môi trường kiềm thu được một chất rắn Y và hơi rượu Z. Đem chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đun nóng thu được axit axetic. Còn đem oxi hóa rượu Z thu được anđehit T (T có khả năng tráng bạc theo tỷ lệ 1: 4). Vậy công thức cấu tạo của X là

  A. CH3COOC2H5

  B. HCOOC3H7

  C. C2H5COOCH3.

  D. CH3COOCH3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Trong số các este mạch hở có công thức phân tử C4H6O2 thì có mấy este khi đun nóng với dung dịch AgNO3/ NH3 cho Ag kết tủa?

  Cảm ơn các bạn...

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Tố Như

  X là 1 este no, Y là 1 este không no đơn chức có 1 nối đôi. đốt cháy hoàn toàn 14,16g hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,62mol O2. mặt khác 14,16g hỗn hợp E tác dụng vừa đủ 200mldd KOH 1M thu được 2 ancol kế tiếp nhua trong dãy đồng đẳng và m gam hỗn hợp 2 muối. giá trị của m là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Vũ Thị Kim Lan

  hh x chua 3 este mạch hở  tronh phân tử chỉ chứa 1 loai nhóm chức  và đ tạo thành từ các axit cacgoxylic mach không phân nhanh. đốt cháy hết o,2 mol x can o,52 mol o2 thu 0,48 mol nước đun 24,96 g x cần 560 ml dd naoh 0,75 m thu đ hh y chứa các ancol có tổng khối lượng là 13,38 g và hh z gôm 2 muối , trong đó ag muối a va b g muối b(MA < MB). Tỉ lệ a:b là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tố Như

  chất X chứa vòng benzen có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC:mH:mO = 12:1:4

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1