YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa 12 nâng cao

Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat?

A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc.

B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc.

C. Đun sôi hỗ hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cố thủy tinh chịu nhiệt.

D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Để điều chế etyl axetat người ta đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc.

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON